Ferdi Kaza Sigortası

 • Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?
  İnsan hayatının değerini veya organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da , teminat limiti belirlemek gerekir.Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.
 • Ferdi Kaza sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?
  Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.
 • Ferdi Kaza poliçelerinde, hangi süreyle hizmet alınabilir?
  Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.
 • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajı var mıdır?
  Ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5’ine ve yıllık olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, size kazanç sağlayacaktır.
 • Vefat tazminatı kimlere ödenir?
 • Sigorta tazminatı, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.