Araç sigorta türlerinden biri olan kasko, sigortalı kişiye ait aracın uğrayacağı zararları karşılıyor. Kasko sigortası, araç sahiplerinin endişesiz ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapmalarına yardım ediyor. Gerçekleşme ihtimali olan çok sayıda riski hesaplayarak bu risklere karşı araçları ve araç sahiplerini teminat altına alan kasko sigorta ürünlerinde ek teminatlarla kişilere özel kasko planları da oluşturulabiliyor.

Genel Kasko Sigortası Teminatları Nelerdir?

Araç satın alanlar trafiğe çıkmadan önce mutlaka zorunlu trafik sigortası poliçesi satın alıyor. Araç sahibinin hasarını değil de üçüncü kişilerin hasarını, kusur oranına bakarak karşılayan trafik sigortası, birçok araç sürücüsüne yetersiz geliyor. Bu noktada daha fazla güvence sağlayan ve tüm risklerin hesaplandığı, her olasılığa karşı teminat sunabilen kasko planları devreye giriyor. İsteğe bağlı olarak satın alınan kasko sigortası, trafikte seyir halindeyken karşılaşılan risklere karşı hazırlıklı olmayı sağlıyor.

Genel kasko, araçların; çarpma, çarpılma, çarpışma, yangın çıkması sonucu hasara uğraması, çalınması durumunda oluşan hasarları karşılıyor. Ayrıca 3. kişilerin araca çeşitli şekillerde zarar vermesi halinde otomobilinizi teminat altına alınıyor. Eğer kasko yaptırırken standart teminatlara herhangi bir teminat eklenmesi istenmiyorsa bu kaskoya genel kasko veya düz kasko deniyor. Bu ana teminatlardan sadece bir veya birkaçı poliçeye dahil ediliyorsa bu kasko ürününe ise dar kasko ismi veriliyor. Bu ürünle araç tam olarak teminat altına alınmadığı için yeterli bir güvence sağlanamıyor.

Tam güvence ve tüm risklere karşı önlem almak isteyenler ise genişletilmiş kasko paketini tercih ediyor. Genel kasko teminatlarının yanında ek teminatların plana eklenmesi ile sigorta planı genişletilebiliyor. Kasko yaptırırken teminatlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ana teminatların yanında ihtiyaca uygun olan ek teminatları da değerlendirerek bir plan oluşturulması uzmanlarca özellikle tavsiye ediliyor.

Genişletilmiş Kasko Sigortalarına Eklenebilecek Teminatlar

Kasko ana teminatlarına kişisel tercih ve ihtiyaçlara göre eklenen teminatlar ile oluşturulan genişletilmiş kasko en çok tercih edilen kasko ürünü olarak gösteriliyor. Bu ek teminatlar sayesinde maddi zarar oluşturabilecek bütün ihtimallere karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Deprem ve yanardağ püskürmesi gibi doğal afetler, çeşitli sebeplerle oluşan halk hareketleri, ayaklanmalar ve terör olayları sebebi ile oluşan zararlar, sel ve su baskınlarının oluşturacağı hasarlar ek teminatlarla kasko poliçesine dahil edilebiliyor. Bir hasar durumunda aracın değerini enflasyon karşısında koruyan enflasyon teminatı, sigara ve benzeri maddelerin araç içinde, döşemelerde meydana getirebileceği zararlardan korunmak için alevsiz yangın teminatı, bir kaza sonucunda oluşan uyuşmazlıklar veya hukuksal işlemler nedeni ile yaşanabilecek olumsuz durumlar için hukuksal yardım teminatı kasko sigortasına eklenebilecek ek teminatlar içinde yer alıyor.

Sadece araçlarla ilgili değil aracın sahibini ve aracın içinde bulunan kişileri güvence altına alan kalıcı sakatlık, vefat gibi durumları hesap eden kaza teminatları, küçük primlerle ve değişen teminatlarla kasko poliçeleri içine alınabiliyor. Kasko sigortası istenildiği takdirde yurt dışını da kapsayacak şekilde genişletilebiliyor. Yardım hizmet paketi teminatı ile aracın çeşitli sebeplerden dolayı hareket edememesi durumunda araç ve içinde bulunan kişilerin ücretsiz yardım alabilmesi sağlanıyor. Kasko poliçeleri, küçük hasarları hasarsızlık indirimini bozmayacak şekilde karşılayan maddeler içerebiliyor. Bu sayede cam kırılması, ayna hasarı gibi küçük görünen ama maliyeti pek de küçük olmayan çok önemli hasarlar kolaylıkla ve herhangi bir harcama yapmadan giderilebiliyor. Mini onarım hizmetleri, kilit bedeli, manevi tazminat, kemirgen hayvan zararları kasko planlarına katılabiliyor.

Kasko Sahipleri Maddi Hasarlardan Zarar Görmüyor

Aracı çalınan ve tüm aramalara rağmen aracını bulamayan kişilerin kaskolarının olmaması durumunda araç bedelini herhangi bir şekilde tazmin etme şansları bulunmuyor. Araca üçüncü bir kişinin zarar vermesi veya kusurun tamamen araç sahibinde olması gibi durumlarda da oluşan zarar kasko poliçesi tarafından karşılanabiliyor. Aksi halde kişiler tüm zararı kendi bütçesi ile karşılamak zorunda kalıyor.

Zorunlu trafik sigortası teminatları her yıl yeniden belirleniyor. Bu limitler sabit ve her poliçe için aynı oluyor. Hasarlı bir trafik kazasında oluşan hasar bu limitleri aşarsa, limiti aşan tutarın araç sahibi tarafından ödenmesi gerekiyor. Kasko poliçelerinde ise limitleri sigorta yaptıran belirliyor. Teminatları kısıtlı ve düşük olan zorunlu trafik sigortasının aksine park halindeyken araca vurulup kaçılması, bir halk hareketinde zarar görmesi, depremde enkaz altında kalması gibi çeşitli durumlarda maddi kayba uğramamanın tek yolu kasko yaptırmaktan geçiyor. Kasko poliçelerine manevi tazminat teminatı dahi ekleyebilirsiniz.

Olası Riskler Gerçekleştiğinde Ne Yapmalı?

Bir riskin gerçekleşmesi durumunda kasko sahipleri genellikle hemen sigorta acentelerini arıyor. Sigorta acenteniz prosedürler hakkında bilgi vermekle kalmıyor, araç sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda bir uzmanı kaza yerine yönlendirebiliyor. Araç kullanılamayacak durumda ise poliçeye eklenmiş çeşitli teminatlar çerçevesinde; araç temini, yolcu transferi, acil tıbbi yardım gibi çeşitli hizmetler derhal poliçe sahibine yönlendiriliyor. Hizmet kalitesi yüksek olan sigorta şirketleri, oluşan hasarın kaç günde ödeneceğini poliçe imzalanmadan bildiriyor ve bunun garantisini veriyor. Pek çok sigorta şirketinde küçük hasarlar hasarsızlık indiriminden faydalanma hakkını etkilemiyor. Hasarsızlık indirimi kasko yaptırılan her yıl daha avantajlı bir şekilde kasko güvencesinde kalmayı sağlıyor ve araç sahiplerine önemli bir avantaj sunuyor.

Kasko sigortası ile trafik sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir. Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.

Örneğin: Üçüncü kişilere verilebilecek zararlarda trafik poliçesinin teminatı yetersiz kalırsa, kaskoda ek teminat olarak verilen ihtiyari mali mesuliyet sigortasından da 3. şahısların zararları poliçede belirtilen limitlerle karşılanabilmektedir. Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

 

Trafik Sigortası:

 • Yaptırılması zorunludur.
 • Kaza durumunda karşı tarafta meydana gelebilecek hasarları karşılar.
 • Sigorta teminat limitleri devlet tarafından belirlenir; sabittir, değiştirilemez.
 • Sigorta fiyatları serbest tarife üzerinden gerçekleştirilir. Kapsam değişmez, ancak fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Kasko Sigortası:

 • İsteğe bağlıdır
 • Kaza durumunda sigortalı kişinin aracında meydana gelebilecek hasarları karşılar
 • Sigorta teminatları sigortalı kişi tarafından belirlenir. Ayrıca sigorta poliçesinin kapsamı ek teminatlarla genişletilebilir
 • Sigorta fiyatları, sigorta poliçesi kapsamına göre değişiklik gösterir.
Teminat kapsamına göre kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılır?

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.

Muafiyetli kasko ne demektir?

Sigorta poliçesinde, tespit olunan bir miktara veya hasar ya da sigorta bedelinin belli bir oranına kadar olan zararın sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu poliçeler muafiyetli kasko olarak poliçe üzerinde belirtilir. Bu şekilde belirlenen muafiyetler en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.

Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan özel araçlar için “ulaşım giderleri”; ticari araçlar için “iş durması” teminatları zararları belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

Garanti Fonu (Güvence Hesabı) nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (yaralanma, sakatlık, ölüm gibi) zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamakta ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Daha fazla bilgi için: guvencehesabi.org.tr

Hasarsızlık İndirimi nedir?

Kasko sigortası bulunan bir aracın, bir senelik sigorta sözleşmesi süresince hiç hasar almaması durumunda sigortalının poliçe indirimlerine ek olarak uygulanan indirime denir. Hasarsızlık indirimi kasko poliçesi yenileme döneminde kullanılır ve yıldan yıla oran farklılık gösterebilir. Örneğin ilk kez kasko sigortası yaptırıldıktan sonra 12 ay sonunda poliçe yenilemesi yapılacağı zaman %30 oranında bir hasarsızlık indirimi elde edilir. İlerleyen süreçte bu indirim oranı %60’a kadar çıkabilir. Sigortalı kişinin aracı hasar almadığı sürece hasarsızlık indirimi oranı artmaya devam eder.

Hasarsızlık indirimi nasıl kaybedilir?

Hasarsızlık indiriminin bozulmadığı durumlardan biri %100 rücu olan hasarlardır. %100 rücu olan hasarlı durumlar sigortalı aracın içinde bulunduğu kazada sigortalı kişinin kusurunun bulunmaması ve karşı tarafın tamamen kusurlu olması durumudur. Sigortalı kişinin kazada kusurunun bulunmadığının ve kusurun karşı tarafta olduğunun resmi evrakla belgelenmesi gerekir.

Bu durumla karşılaşıldığında sigortalı kişi, sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir ve hasarsızlık indirimini kaybetmez.

Aracın camının kırılması, farına veya aynasına hasar gelmesi gibi durumlarda genellikle bir defaya mahsus olmak kaydıyla hasarsızlık indirimi kaybedilmez. Ancak bu durum sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen durumlar hariç diğer tüm durumlar, sigorta poliçesi yapılırken ek olarak belirtilmediği sürece hasarsızlık indirimini bozan durumlardır.

Sigorta şirketi değiştirirsem hasarsızlık indirimim kaybolur mu?

Sigortalı kişi, kasko sigortası yaptırdığı sigorta şirketini değişikliğinde, o zamana kadar kazanmış olduğu hasarsızlık indirimi aynı şekilde devam eder. Süreç baştan başlamış sayılmaz. Sigorta şirketleri hasarsızlık indirimlerini TRAMER kayıtlarından kontrol etmeye devam eder.

Kasko Sigortası teminat dışı kalan hasarlar nelerdir?

Sigortalı araca gelebilecek bazı zararlar, kasko teminatları dışında kalabilir. Kasko sigortası kapsamında ödeme alınamayacak ve kasko sigortasının bozulacağı durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Savaş durumu, istila, iç savaş, ayaklanma, isyan ve benzeri siyasi-askeri olaylar nedeniyle araçta meydana gelen zararlar
 • Nükleer patlamalar, nükleer yakıt yanmaları, nükleer atık sonucu radyoaktivite bulaşmaları, tüm bunların gerektirdiği tedbirler sonucu oluşan zararlar
 • Aracın çekilmesi dışında kamu otoritesi tarafından sigortalı araçta yapılacak tasarruflar neticesinde oluşabilecek zararlar
 • Sigorta poliçesinde sözü geçen aracın sürücü belgesi bulunmayan kişi veya kişiler tarafından kullanıldığı sırada almış olduğu zararlar
 • Sigortalı aracın Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesi dışında bir miktarda alkol alınmış kişi tarafından veyahut uyuşturucu madde kullanmış kişi tarafından kullanıldığı sırada araçta oluşabilecek zararlar
 • Sigortalı araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma veya yük taşıma kapasitesinden daha fazla yük veya yolcu alımı durumunda araçta meydana gelen zararlar
 • Tedavi ya da yardım amacı ile sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği olmaması gerekçesi ile uzaklaşma ve benzeri durumlar dışında aracın sürücü belgesi bulunmayan kişiler tarafından kullanılması, uyuşturucu veya sınırın üzerinde alkol kullanan kişiler tarafından kullanılması nedeniyle sürücü kimliğinin tespitini engellemek amacıyla sürücünün kaza yerinden ayrılması durumu
 • Terör eylemleri ve sabotaj sonucu oluşan; bahsedilen eylemleri engellemek amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler neticesinde oluşan biyolojik/kimyasal zehirlenme veya bulaşma sonucunda oluşan tüm zararlar
 • Sigortalı aracın arıza veyahut hasar nedenleriyle zorunlu olarak taşınması sırasında meydana gelebilecek sigorta teminatı kapsamındaki zararlar ve aynı neden aracın ruhsatlı sefer yapan gemiler, trenler tarafından taşınması sırasında meydana gelebilecek zararlar hariç kara, nehir, deniz veya havada taşınması durumunda meydana gelebilecek zararlar
 • Sigortalı araca; sigortalı kişi tarafından, sigortalı kişinin fiillerinden sorumlu olduğu kişiler veya beraber yaşadığı kişiler tarafından kasti olarak verilen zararlar, belirtilen kişiler tarafından aracın çalınması veyahut kaçırılması sonucu meydana gelen zararlar
Kasko sigortası hasar ihbarı nasıl yapılır?

Kasko sigortası hasar ihbarı, sigortalı araçla yapılan herhangi bir kaza sonrası sigorta şirketine hasarın bildirilmesidir. Hasar ihbarına hasar talebi de denilebilir. Hasar ihbarı yapılabilmesi için kazanın gerçekleştiği yerde çekilen fotoğraflar çekilir. Daha sonra kazaya taraf olanlar tutanak tutar. Tutulan tutanak sigorta şirketine iletilerek hasar ihbarı yapılabilir. Hasar ihbarı yapılabilmesi için gereken diğer evraklar genel olarak şöyle sıralanıyor:

 • Sigorta poliçesi fotokopisi
 • İfade tutanakları
 • Görgü tespit tutanağı
 • Kaza tespit tutanağı
 • Alkol raporu
 • Kazadaki hasarı gösteren fotoğraflar
 • Araç sürücülerinin ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Aracın rehinli veya ipotekli ise bankadan alınması gereken belgeler

Ancak farklı sigorta şirketleri, farklı belgeler talep edebiliyor. Bu nedenle de ihbar yapılmadan önce sigorta şirketinin aranması öneriliyor.

Alkollü hasarda kasko hasarı karşılar mı?

Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenmiş olan alkol sınırını geçen kişilerce sigorta poliçesinde belirtilen aracın kullanımı sırasında araçta meydana gelen zararlar kasko sigortası kapsamının dışındadır. Yani belirlenen alkol sınırı geçilmiş kişilerce yapılan kazada kasko sigortası, hasarı karşılamaz.

Kasko sigortası sahibi, kaza ve hasar anında ne yapmakla yükümlüdür?
 • Kaza ve hasar anında kasko sigortası sahibi kişi ilk iş olarak kazanın gerçekleştiği tarihten başlayarak 5 iş günü içerisinde kazayı sigorta şirketine bildirmelidir.
 • Gerekli kurtarma ve koruma işlemleri yapılmalı, sigortacı tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.
 • Aracın çalınması durumunda öğrenildiği anda derhal ilgili mercilere ve sigorta şirketine haber verilmelidir.
 • Zorunlu durumlar haricinde kazanın gerçekleştiği yerde hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.
 • Sigorta şirketinin istediği bilgiler ayrıntılı şekilde ifade edilmeli ve gerekli belgeler verilmelidir.
 • Gerçekleşen kaza üçüncü kişilerin kusurlu hareketleri neticesinde meydana gelmiş ise görgü tanıklarının kimlikleri ve adresleri yetkili mercilere bildirilmeli ve mümkünse görgü tutanağı tutturulmalıdır.

HEMEN İLETİŞİME GEÇ

DANIŞMANIMIZIN SİZİ ARAMASINI İSTER MİSİNİZ?